Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

Tytuł:

zarządzenie nr 72/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 8 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Elbląg

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Prezydent Miasta Elbląg
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1114
Hasła:pomoc społeczna - średni miesięczny koszt utrzymania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

?

Olsztyn, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1114

ZARZĄDZENIE NR 72/2012 PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG z dnia 8 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Elbląg Na podstawie art.6 pkt 15 i art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175 poz.1362 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Niezapominajka" w Elblągu przy ul. Toruńskiej 17 w roku 2012 na kwotę 3.406,00 zł. (słownie: trzy tysiące czterysta sześć złotych). 2. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Elblągu przy ul. Pułaskiego 1c w roku 2012 na kwotę 2.724,00 zł (dwa tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote). 3. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Elblągu przy ul Bema 8 w roku 2012 na kwotę 2.627,00 zł (dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych). 4. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi w Elblągu przy ul Kasprzaka 10 w roku 2012 na kwotę 3.210,00 zł (trzy tysiące dwieście dziesięć złotych). § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Prezydent Miasta Elbląg Grzegorz Nowaczyk

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.22

  obwieszczenie Starosty Elbląskiego z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie powiatu elbląskiego, na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.13

  obwieszczenie Starosty Elbląskiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie powiatu elbląskiego, na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.72

  obwieszczenie nr 1 Starosty Elbląskiego z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie powiatu elbląskiego, na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.540

  komunikat Starosty Pilskiego z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2012.

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr 1/2012 Starosty Świdnickiego z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  zarządzenie nr 60/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 8 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Elbląg w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  sprawozdanie Starosty Lidzbarskiego z dnia 31 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Lidzbarskiego w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  obwieszczenie Starosty Lidzbarskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  obwieszczenie Starosty Gołdapskiego z dnia 21 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, funkcjonującej na terenie Powiatu Gołdapskiego w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  obwieszczenie nr 3 Starosty Mrągowskiego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie ustalenia: miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w domu pomocy społecznej funkcjonującym na terenie powiatu mrągowskiego na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.