Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.14

Tytuł:

uchwała nr XXI/224/12 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Iławie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-05-09
Organ wydający:Rada Miejska w Iławie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1489
Hasła:transport zbiorowy i komunikacja

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 maja 2012 r. Poz. 1489

UCHWAŁA NR XXI/224/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Iławie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1) ppkt 1a) i art 15 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. nr 5 poz. 13 z 2011 r. z późn. zm.) - Rada Miejska w Iławie u c h w a l a, co następuje: Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje: § 1. Załącznik do uchwały nr XXXVII/334/98 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 stycznia 1998 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej, zmienionej uchwałami nr VI/41/99 z dnia 9 lutego 1999 r., nr XVI/149/99 z dnia 26 listopada 1999 r., nr XXII/230/2000 z dnia 27 czerwca 2000 r., nr XXV/263/2000 z dnia 30 października 2000 r., nr XXXV/412/2001 z dnia 29 listopada 2001 r., nr V/29/2007 r. z dnia 24 stycznia 2007 r., nr XXXIII/465/09 z dnia 25 lutego 2009 r., nr XI/124/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. i XVIII/194/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na miejskich tablicach ogłoszeniowych § 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2012 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie Roman Groszkowski

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?2?

Poz. 1489

Załącznik do Uchwały Nr XXI/224/12 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 kwietnia 2012 r. Taryfy opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Iławie

TEREN MIASTA IŁAWY Bilet Jednorazowy Normalny - 2,80 zł Ulgowy (50%) - 1,40 zł Bilet Miesięczny Sieciowy Normalny - 76,00 zł Ulgowy - 38,00 zł Na okaziciela - 100,00 zł Dekadowy Normalny - 30,00 zł Ulgowy - 15,00 zł POZA TERENEM MIASTA Bilet jednorazowy Normalny - 4,40 zł Ulgowy (50%) - 2,20 zł Bilet z nadrukiem: "Bilet dwukrotnego kasowania pozamiejski" Bilet miesięczny Sieciowy Normalny - 108,00 zł Ulgowy - 54,00 zł Dekadowy Normalny - 36,00 zł Ulgowy - 18,00 zł
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.712.6085

  uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej

 • DZ. URZ. 2010.25.147

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2123

  zarządzenie nr 247(96)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 227(76)/08 z dnia 21 lipca 2008r. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne

 • DZ. URZ. 2010.629.5101

  uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

zamów dokument

Porady prawne

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Wiekszość głosów na zgromadzeniu wspólników

  Czy w przypadku braku osobnego zapisu w umowie spółki z o. o., uchwały zgromadzenia wspólników spółki zapadają większością 2/3 głosów? Jak powinien brzmieć zapis, (...)

 • Formalności związane ze zmianą nazwy spółki

  Spółka z o.o. została założona przed 01.01.2001 i nigdy nie wykazała działalności, została dokapitalizowana do 25 000 i teraz istnieje potrzeba jej uruchomienia, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.14

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.119.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.14

  uchwała nr XVIII/2/2012 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, prowadzone przez Gminę Miasto Mrągowo.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.14

  uchwała nr XIV/97/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.14

  uchwała nr XIV/95/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Stawiguda

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.14

  uchwała nr XIX/141/12 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornecie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.