Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.15

Tytuł:

uchwała nr XII/74/12 Rady Gminy Dubeninki z dnia 7 maja 2012r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Dubeninki za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-05-15
Organ wydający:Rada Gminy Dubeninki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1566
Hasła:ekwiwalent pieniężny

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Dubeninki za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z póź. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Dubeninki w wysokości: 1) 12,00 zł - za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczo-gaśniczym, 2) 7,00 zł - za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, § 2. Traci moc Uchwała Nr XIII/81/08 Rady Gminy Dubeninki z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Krahel

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.618.4950

  uchwała nr XLII/308/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Osiek, za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1991

  uchwała nr XXXI/172/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 lutego 2009r. W sprawie zmiany w uchwale Nr XXVII/152/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 października 2008r. o ustaleniu ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu lub szkoleniu pożarniczym

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

 • DZ. URZ. 2010.50.356

  uchwała nr XXXIII/284/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Mogilany za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy Puchaczów z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.15

  uchwała nr XVI/85/12 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.15

  uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/219/2010 Rady Gminy Sorkwity z dnia 22 września 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym punktom przedszkolnym z terenu Gminy Sorkwity

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.15

  uchwała nr XIII/94/11 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.15

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.137.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 2 maja 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.15

  uchwała nr XIV/370/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Elbląga.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.