Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

Tytuł:

uchwała nr XVII/105/2012 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 17 maja 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Młynary na stałe obwody głosowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejskaw Młynarach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2020
Hasła:wybory - obwody głosowania i okręgi wyborcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

12:16

w sprawie podziału Miasta i Gminy Młynary na stałe obwody głosowania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 12 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 zm. Nr 26, poz. 134; Nr 94, poz. 550; Nr 102, poz. 588; Nr 134, poz. 777; Nr 147, poz. 881; Nr 149, poz. 889; Nr 171, poz. 1018; Nr 217, poz. 1281) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Młynary uchwala się, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału Miasta i Gminy Młynary na 3 stałe obwody głosowania. § 2. Podział na stałe obwody głosowania, ich numery i granice oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych określa załącznik do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 4. Traci moc uchwała Nr XXVII-202/02 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 12 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Młynary. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińskiego-Mazurskiego oraz podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty. Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Boll


Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?2?

Poz. 2020

Załącznik do Uchwały Nr XVII/105/2012 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 17 maja 2012 r. Stałe obwody głosowania, ich numery i granice oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych Numer obwodu głosowania Granica obwodu głosowania ? Młynary: ulice: Dworcowa, Kolejowa, Konarskiego, Kwiatowa, 1 Maja, Ogrodowa, Osińskiego, Słowackiego, Staszica, ? Bronikowo, Broniszewo, Janiki Pasłęckie, Krasinek, Mikołajki, Młynarska Wola, ? Gardyny, Kraskowo, Płonne, ? Kurowo Braniewskie, Myśliniec, ? Młynary: ulice: Chodkiewicza, Chopina, Elbląska, Grunwaldzka, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Langiewicza, Mickiewicza, Mierosławskiego, Nad Baudą, Niepodległości, Nowe Osiedle, Paderewskiego, Polna, Rynek, Styczniowa, Traugutta, Warszawska, Żeromskiego, Żółkiewskiego ? Podgórze, Zaścianki, ? Kwietnik, Zastawno, ? Kobyliny, Olszówka, Olszynka, Ojcowa Wola, Sąpy, Sucha, Warszewo, ? Błudowo, Karszewo, ? Nowe Sadłuki, Rucianka, Włóczyska ? Nowe Monasterzysko, Sokolnik, Stare Monasterzysko Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Ośrodek Kultury w Młynarach, ul. Dworcowa 10

2

Zespół Szkół w Młynarach, ul. Warszawska 1

3

Szkoła Podstawowa w Błudowie, Błudowo 48
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.4995

  uchwała nr IX/84/2011 Rady Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Mława na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.1809

  uchwała nr XIV/291/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie podziału miasta Rzeszowa na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.1489

  uchwała nr XI/245/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie podziału miasta Rzeszowa na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.5307

  uchwała nr 243/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic i podziału na stałe obwody głosowania, utworzone na terenie Gminy Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5643

  uchwała nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Błonie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XVII/104/2012 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 17 maja 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Młynary na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Młynarach

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XVII/103/2012 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 17 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młynarach

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii drogi gminnej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XXI/310/12 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/263/12 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morąg w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XXI/175/2012 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.