Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.21

Tytuł:

uchwała nr VII/31/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Związku Gmin na sektory

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-07-30
Organ wydający:Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2185
Hasła:sektory

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 lipca 2012 r. Poz. 2185

12:29:45

UCHWAŁA NR VII/31/2012 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO "CZYSTE ŚRODOWISKO" W OSTRÓDZIE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Związku Gmin na sektory Na podstawie art. 6 d ust. 2 oraz art.3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko -Iławskiego ?Czyste Środowisko? uchwala, co następuje: § 1. W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dokonuje się podziału obszaru Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego ?Czyste Środowisko? na pięć sektorów: 1) Sektor I: Gmina Godkowo, Miasto i Gmina Miłakowo, Miasto i Gmina Morąg, Gmina Małdyty, Miasto i Gmina Zalewo, Miasto i Gmina Miłomłyn; 2) Sektor II: Gmina Jonkowo, Gmina Łukta, Gmina Ostróda, Gmina Grunwald, Miasto i Gmina Olsztynek, Gmina Dąbrówno; 3) Sektor III: Gmina Iława, Gmina Lubawa, Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Miasto Nowe Miasto Lubawskie, Gmina Kurzętnik; 4) Sektor IV: Miasto Ostróda; 5) Sektor V: Miasto Iława. § 2. Mapa podziału Związku Gmin na sektory stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku Gmin Zofia Stankiewicz


Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?2?

Poz. 2185

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/31/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 28 czerwca 2012 r. Podział na sektory Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" 19 samorządów, liczba mieszkańców ogółem: 218 229, powierzchnia ogółem 3756,91 km2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3988

  uchwała nr XIX/153/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Pleśna na sektory

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5371

  uchwała nr 564/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Piaseczno na sektory

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4968

  uchwała nr XX/410/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2012r. w sprawie podziału obszaru miasta Siedlce na sektory, w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 • DZ. URZ. 2012.1621

  uchwała nr XV/116/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 2 marca 2012r. w sprawie podziału gminy na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3167

  uchwała nr 389 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału obszaru gminy Konin na sektory

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.21

  uchwała nr VII/30/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.21

  uchwała nr VII/29/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.21

  uchwała nr XVI/143/2012 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Szczytno.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.21

  uchwała nr XXI/129/12 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/318/10 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad tworzenia i gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Biskupiec.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.21

  uchwała nr XXI/152/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.