Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

Tytuł:

uchwała nr XXII/150/2012 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Powiatu Mrągowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2370
Hasła:oświata - regulaminy wynagradzania nauczycieli

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.22.603

  uchwała nr XXI/304/09 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.621

  uchwała nr 538/XLVIII/09 Rady Miasta Jarosław z dnia 23 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/1080/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/246/2009 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 12 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/231/2009 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieruszów.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/151/2012 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/146/2012 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/144/2012 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.178.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 lipca 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XIV/93/2012 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XIV/92/2012 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących etat łączony

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.