Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 27 sierpnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lidzbark Warmiński przeprowadzonych w dniu 26 sierpnia 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Elblągu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2382
Hasła:wybory - do organów samorządu terytorialnego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2382

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU z dnia 27 sierpnia 2012 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lidzbark Warmiński przeprowadzonych w dniu 26 sierpnia 2012 r. Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.1) ) Komisarz Wyborczy w Elblągu podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lidzbark Warmiński przeprowadzonych w dniu 26 sierpnia 2012 r. CZĘŚĆ I. Dane ogólne 1) Wybory zarządzono w okręgu wyborczym nr 5. 2) Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata zgłoszonego na 1 liście kandydatów przez 1 komitet wyborczy. 3) Głosowania nie przeprowadzono w okręgu wyborczym nr 5, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w okręgu. CZĘŚĆ II. Wyniki wyborów Rozdział 1. Okręg wyborczy nr 5 1) Liczba wybieranych radnych wyniosła 1. 2) Wybory odbyły się. 3) Głosowania nie przeprowadzono. 4) Radną została wybrana: 1) z listy nr 1 KWW KATARZYNY BĄK a) Bąk Katarzyna 5) W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.


13:09:38

z up. Adam Okruciński Komisarz Wyborczy w Elblągu Krzysztof Nowaczyński

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102 poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149 poz. 889.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3695

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 28 sierpnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pakosław przeprowadzonych w dniu 26 sierpnia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5943

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Prażmów  przeprowadzonych w dniu 5 sierpnia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.13

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 6 września 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łukta przeprowadzonych w dniu 4 września 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1692

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 6 sierpnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasiczyn, przeprowadzonych w dniu 6 sierpnia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 12 marca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Milejewo przeprowadzonych w dniu 11 marca 2012 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Zatarcie skazania i odzyskanie prawa wyborczego

  Czy prawdą jest, że po upływie okresu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku za przestępstwo umyślne, to osoba skazana, która jest druga w kolejności do objęcia (...)

 • Dzień wolny zamiast 15 sierpnia

  Mam w salonie dwie pracownice - jedna pracuje od poniedziałku do piątku, druga od wtorku do soboty -następny tydzień odwrotnie. Ostatnio święto 15 sierpnia wypadło (...)

 • Wymagania dla członków Rady Nadzorczej

  W firmie, w której większościowy pakiet udziałów posiada \"prywatny\" inwestor, zarządzono przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników. (...)

 • Zasady wyborów na sołtysa

  Obecnie trwają wybory sołtysów. Kto je przeprowadza i zwołuje zebrania? Proszę wskazać regulacje prawne dotyczące wyborów sołtysa wsi.

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXV/227/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/219/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXV/226/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/2011 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/177/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i byłych nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXXVI/283/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania pożyczek wspólnotom mieszkaniowym oraz członkom wspólnot mieszkaniowych w gminie Ełk, w przypadku konieczności remontu budynków, spowodowanych zdarzeniami losowymi.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XX/134/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pienięzno, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.