Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.59

Tytuł:

uchwała nr XVII/149/2011 Rady Powiatu Nowomiejskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/175/04 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-02-06
Organ wydający:Rada Powiatu Nowomiejskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 592
Hasła:pomoc społeczna - świadczenia z pomocy społecznej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

?

Olsztyn, dnia 6 lutego 2012 r. Poz. 592

UCHWAŁA NR XVII/149/2011 RADY POWIATU NOWOMIEJSKIEGO z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/175/04 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim. Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 97 ust. 5 w związku z art. 51b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887) Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje: § 1. Uchyla się w całości Uchwałę nr XXV/175/04 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Zofia Andrzejewska

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.34

  uchwała nr XLIV/311/09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Powiatu Nowomiejskiego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.22

  uchwała nr XXV/228/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Powiatu Nowomiejskiego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.25

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.17

  uchwała nr LXXI/318/10 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru i granic dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.81

  uchwała nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/387/06 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 6 października 2006 r., w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.59

  uchwała nr XVI/136/2011 Rady Powiatu Nowomiejskiego z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.59

  uchwała nr XVI/135/2011 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Powiatu Nowomiejskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.58

  uchwała nr XIV/86/2011 Rady Powiatu w Olecku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Domu im. Janusza Korczaka w Olecku

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.58

  uchwała nr XIV/77/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanowie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.58

  uchwała nr XIV/74/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie oraz upoważnienia Wójta Gminy do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.