Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.75

Tytuł:

uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia ceny biletów komunikacji miejskiej w Braniewie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-02-16
Organ wydający:Rada Miejska w Braniewie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 757
Hasła:transport zbiorowy i komunikacja

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

?

Olsztyn, dnia 16 lutego 2012 r. Poz. 757

UCHWAŁA NR XII/93/11 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia ceny biletów komunikacji miejskiej w Braniewie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. Ustala się cenę biletu komunikacji miejskiej w Braniewie w wysokości 0,80 zł. § 2. Traci moc uchwała Nr XIII/63/95 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 kwietnia 1995 roku, w sprawie ustalenia ceny biletów komunikacji miejskiej w Braniewie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie Tadeusz Barycki

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.61

  uchwała nr XI/78/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały numer XXV/120/04 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia pierwszeństwa w nabywaniu lokali i wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta na stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych

 • DZ. URZ. 2012.971

  uchwała nr XX/182/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Szemud.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.3657

  uchwała nr VII/41/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia ceny biletów komunikacji miejskiej

 • DZ. URZ. 2011.37.871

  uchwała nr IV/33/2011 Rady Gminy Wejherowo z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie cen biletów i wysokości innych opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni na terenie Gminy Wejherowo

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.52

  uchwała nr II/3/10 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Braniewa

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.75

  uchwała nr XIV/112/11 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.75

  uchwała nr XIII/90/2011 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe oraz zasad korzystania z komunikacji miejskiej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.75

  uchwała nr XV/130/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.75

  uchwała nr XV/129/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.75

  uchwała nr XV/107/2011 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany lokalizacji tablicy pamiątkowej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.