Logowanie

Prezydent Miasta Kołobrzeg - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.165516.7.2012

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2011 rok?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.96.175911.8.2011

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.92326.4.2011

  informacja Prezydenta Miasta Kołobrzeg Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.102.18301.10.2010

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 19 marca 2010r. z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2009 rok


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.62822.4.2010

  informacja Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 22 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.11.2299.2.2010

  aneks nr 2 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 6 maja 2009r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 31 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.77.20424.11.2009

  uchwała nr XXXVII/510/09 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2009r. w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.77.20414.11.2009

  uchwała nr XXXVII/508/09 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2009r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009 ?2012?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.77.20404.11.2009

  uchwała nr XXXVII/507/09 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.77.20394.11.2009

  uchwała nr XXXVII/503/09 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2009r. w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.77.20384.11.2009

  uchwała nr XXXVII/502/09 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.73.195226.10.2009

  sprawozdanie nr 40/09 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 20 marca 2009r. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.7.26327.2.2009

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Kołobrzeg Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.