Logowanie

Rada Gminy Czernichów - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.266.4419.11.2011

  uchwała nr X/75/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2011r w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernichowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.266.4419.11.2011

  uchwała nr X/74/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernichów z dnia 28 kwietnia 2005r w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Czernichów oraz zwrotu wydatków związanych z kosztami pogrzebu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.266.4419.11.2011

  uchwała nr X/73/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.266.4419.11.2011

  uchwała nr X/71/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 7 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Czernichów


 • DZ. URZ. 2011.517.51538.11.2011

  uchwała nr XIV.103.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.517.51528.11.2011

  uchwała nr XIV.100.2011 r. Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernichów.

 • DZ. URZ. 2011.517.51518.11.2011

  uchwała nr XIV.99.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina Czernichów.

 • DZ. URZ. 2011.432.407212.9.2011

  uchwała nr XIII.83.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.422.39326.9.2011

  uchwała nr XII.75.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.377.331529.7.2011

  uchwała nr IX.57.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Czernichów i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania osób uprawnionych do stosowania tych ulg.

 • DZ. URZ. 2011.377.331429.7.2011

  uchwała nr IX.56.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Czernichów.

 • DZ. URZ. 2011.373.324627.7.2011

  uchwała nr XI.71.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.364.310620.7.2011

  uchwała nr X.62.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.150.27914.7.2011

  uchwała nr VII/54/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

 • DZ. URZ. 2011.348.28917.7.2011

  uchwała nr IX.58.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.321.263322.6.2011

  uchwała nr VIII.40.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Czernichowie.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.123.2338.6.2011

  uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?ORLIK 2012? w Międzybrodziu Bialskim, gmina Czernichów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.108.20324.5.2011

  uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty miejscowej

 • DZ. URZ. 2011.268.217123.5.2011

  uchwała nr VII.35.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/424/09 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 • DZ. URZ. 2011.265.213120.5.2011

  uchwała nr VIII.49.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.