Logowanie

Rada Gminy Czernichów - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.100.18816.5.2011

  uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernichowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. 2011.209.169421.4.2011

  uchwała nr VII.38.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.186.147411.4.2011

  uchwała nr V.22.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernichów.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.126930.3.2011

  uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.126830.3.2011

  uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu ?Honorowego Obywatela Gminy Czernichów

 • DZ. URZ. 2011.154.123629.3.2011

  uchwała nr VI.28.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.154.123529.3.2011

  uchwała nr VI.26.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 10 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Czernichów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.69.120028.3.2011

  uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie gminy Czernichów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.69.119928.3.2011

  uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 27 września 2010 r. Nr XLVIII/385/2010 w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.64.116022.3.2011

  uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czernichów na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.88.71325.2.2011

  uchwała nr IV.18.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.21.41226.1.2011

  uchwała nr L/399/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi, i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na warunkach określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.11.18414.1.2011

  uchwała nr L/400/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchylenia zarządzeń Wójta Gminy Czernichów w sprawie ustalenia strefy zamkniętej dla ruchu pieszego i kołowego

 • DZ. URZ. 2011.11.6914.1.2011

  uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2011.11.6814.1.2011

  uchwała nr II/4/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.266.43315.12.2010

  uchwała nr L/410/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie podatku od środków transportu

 • DZ. URZ. 2010.597.470722.11.2010

  uchwała nr LVII/653/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2010.597.470622.11.2010

  uchwała nr LVII/652/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2010.597.470522.11.2010

  uchwała nr LVI/651/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2010.597.470422.11.2010

  uchwała nr LVI/648/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.