Logowanie

Rada Gminy Kleszczów - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XIII/137/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)8.12.2011

  uchwała nr XIII/137/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XIII/136/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)8.12.2011

  uchwała nr XIII/136/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Kleszczów

 • uchwała nr XIII/135/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)8.12.2011

  uchwała nr XIII/135/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczów

 • uchwała nr XII/124/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)8.12.2011

  uchwała nr XII/124/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 16 września 2011r. dotycząca zmiany Uchwały Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów


 • uchwała nr XIII/140/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)6.12.2011

  uchwała nr XIII/140/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/225/08 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa i logopedy oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (etat łączony)

 • uchwała nr XII/126/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)28.10.2011

  uchwała nr XII/126/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 16 września 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

 • uchwała nr XII/125/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)28.10.2011

  uchwała nr XII/125/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 16 września 2011r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie

 • uchwała nr XI/112/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)17.10.2011

  uchwała nr XI/112/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczów *

 • uchwała nr X/102/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)26.8.2011

  uchwała nr X/102/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 18 lipca 2011r. zmieniającą uchwałę Nr XIX/225/08 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 kwietnia 2008 r w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa i logopedy oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (etat łączony).

 • uchwała nr X/101/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)26.8.2011

  uchwała nr X/101/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 • uchwała nr X/100/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)26.8.2011

  uchwała nr X/100/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 18 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/338/09 Rady Gminy Kleszczów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, zmienioną uchwałą Nr XXXV 356/09 z dnia 16 lipca 2009 r.

 • uchwała nr IX/80/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)8.8.2011

  uchwała nr IX/80/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • uchwała nr IX/83/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)21.7.2011

  uchwała nr IX/83/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/287/08 Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym

 • uchwała nr VIII/76/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)1.7.2011

  uchwała nr VIII/76/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 19 maja 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją

 • uchwała nr VIII/75/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)1.7.2011

  uchwała nr VIII/75/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów

 • uchwała nr VII/66/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)27.5.2011

  uchwała nr VII/66/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dotyczącego rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania

 • uchwała nr VII/65/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)21.5.2011

  uchwała nr VII/65/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kleszczów

 • uchwała nr VI/62/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)30.4.2011

  uchwała nr VI/62/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 22 marca 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

 • uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)29.3.2011

  uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczów na 2011 rok

 • uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)14.1.2011

  uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.