Logowanie

Rada Gminy Prostki - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.2022.12.2010

  uchwała nr LXI/273/10 Rady Gminy Prostki z dnia 28 października 2010r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.1626.10.2010

  uchwała nr LVII/262/10 Rady Gminy Prostki z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Prostki dla uczniów klas VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Prostki.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.1626.10.2010

  uchwała nr LVII/261/10 Rady Gminy Prostki z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie odpłatności za świadczenia w Przedszkolu samorządowym w Prostkach

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.1626.10.2010

  uchwała nr LVII/260/10 Rady Gminy Prostki z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany w treści załącznika nr 3 do Uchwały Nr XII/53/03 Rady Gminy Prostki z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Prostki .


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.1527.9.2010

  uchwała nr LVII/263/10 Rady Gminy Prostki z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Krzywe, gm. Prostki

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.138.9.2010

  uchwała nr LV/253/10 Rady Gminy Prostki z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie zasad tworzenia oraz gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Prostki

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.115.8.2010

  uchwała nr LIV/248/10 Rady Gminy Prostki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLVIII/330/2002 Rady Gminy Prostki z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.115.8.2010

  uchwała nr LIV/247/10 Rady Gminy Prostki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLVIII/329/2002 Rady Gminy Prostki z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.1129.7.2010

  uchwała nr LV/251/10 Rady Gminy Prostki z dnia 28 maja 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prostki

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.9125.6.2010

  uchwała nr LII/234/10 Rady Gminy Prostki z dnia 17 marca 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli i zarządców nieruchomości za usługi w zakresie usuwania nieczystości komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5528.4.2010

  uchwała nr XLIX/220/09 Rady Gminy Prostki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.3319.3.2010

  uchwała nr L/223/10 Rady Gminy Prostki z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i trasportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Prostki, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich częśći oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.269.3.2010

  uchwała nr XLIX/221/09 Rady Gminy Prostki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Długochorzele.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.269.3.2010

  uchwała nr XLIX/219/09 Rady Gminy Prostki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Świerkowa" w Prostkach

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.8.21.1.2010

  uchwała nr XLVII/210/09 Rady Gminy Prostki z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.3.7.1.2010

  uchwała nr XLVII/213/09 Rady Gminy Prostki z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psa.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.3.7.1.2010

  uchwała nr XLVII/212/09 Rady Gminy Prostki z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.