Logowanie

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.119716.3.2012

  uchwała nr I.1.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami oraz ich wysokości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.100627.2.2012

  uchwała nr I.3.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Jastrzębie-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.7529.2.2012

  uchwała nr XVIII.160.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.55430.1.2012

  uchwała nr XVIII.165.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.50926.1.2012

  uchwała nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie - Zdrój na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.56923.12.2011

  uchwała nr XVII.143.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.56823.12.2011

  uchwała nr XVI.128.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/504/2009 Rady Miasta Jastrzębie ? Zdrój z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich w Jastrzębiu - Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.56823.12.2011

  uchwała nr XVI.127.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII /262/ 95 Rady Miasta w Jastrzębiu ? Zdroju z dnia 16 grudnia 1995 r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie miasta Jastrzębia - Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.309.52415.12.2011

  uchwała nr XVII.151.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 listopada 2011r. sprawie zmiany uchwały nr XVI.118.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych i gruntach obowiązujących na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.309.52415.12.2011

  uchwała nr XVII.149.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XVI.119.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.285.4791.12.2011

  uchwała nr XVI.123.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr LXIII/771/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.278.46824.11.2011

  uchwała nr XVI.119.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.278.46824.11.2011

  uchwała nr XVI.118.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych i gruntach obowiązujących na terenie miasta Jastrzębie Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.278.46724.11.2011

  uchwała nr XVI.117.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.278.46724.11.2011

  uchwała nr XVI.116.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.278.46724.11.2011

  uchwała nr XVI.115.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.199.3602.9.2011

  uchwała nr IX.82.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustanowienia stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.29826.7.2011

  uchwała nr VIII.72.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.29726.7.2011

  uchwała nr VIII.71.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.29726.7.2011

  uchwała nr VIII.66.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.