Logowanie

Rada Miasta Rzeszowa - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2828.2.2012

  uchwała nr XXI/437/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 118/26/2005 na południe od ogrodów działkowych Zalesie w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od XV do XXXI.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2818.2.2012

  uchwała nr XXI/436/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 179/6/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 17/3/99 zespołu usług nieuciążliwych w rejonie alei Armii Krajowej w Rzeszowie objętego zmianą Nr 1/53/4/02

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2031.2.2012

  uchwała nr XXIII/473/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA RZESZOWA NA ROK 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.7317.1.2012

  uchwała nr XXIII/481/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2011r. sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4512.1.2012

  uchwała nr XXIII/482/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej oraz uprawnień do zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.113.1.2012

  uchwała nr XXII/460/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.32.1.2012

  uchwała nr XXI/443/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.202.370021.12.2011

  uchwała nr XXII/461/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.200.364419.12.2011

  uchwała nr XXI/435/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 186/13/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 107/15/2005 ?Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.343215.12.2011

  uchwała nr XXII/445/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.31948.12.2011

  uchwała nr XXI/438/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.30726.12.2011

  uchwała nr XXI/413/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.30716.12.2011

  uchwała nr XXI/412/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.30706.12.2011

  uchwała nr XXI/411/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.30696.12.2011

  uchwała nr XXI/410/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.30686.12.2011

  uchwała nr XXI/409/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2012 rok na obszarze Gminy Miasto Rzeszów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.30676.12.2011

  uchwała nr XXI/408/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.176.256417.11.2011

  uchwała nr XIX/395/2011 R z dnia 25 października 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, na inwestycje związane z ochroną środowiska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.24724.11.2011

  uchwała nr XVII/341/2011 R z dnia 27 września 2011r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt w placówce opiekuńczo ? wychowawczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.165.238324.10.2011

  uchwała nr XVII/357/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 208/20/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 175/2/2009 ?Wilkowyja-Kamionka? przy ulicy Lwowskiej w Rzeszowie

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.