Logowanie

Rada Miejska w Brzeszczach - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.75928.2.2012

  uchwała nr XIV/147/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 11 stycznia 2012r. Uchwała budżetowa na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.5438.2.2012

  uchwała nr XV/154/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wyzwolenia i Starowiejskiej w sołectwie Przecieszyn, Gmina Brzeszcze

 • DZ. URZ. 2012.125.1.2012

  uchwała nr XIV/143/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XIII/120/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek i poboru podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenia inkasentów

 • DZ. URZ. 2012.115.1.2012

  uchwała nr XIV/142/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XIII/119/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego i podatku leśnego przez inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów


 • DZ. URZ. 2012.105.1.2012

  uchwała nr XIV/140/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.586.672815.12.2011

  uchwała nr XIII/135/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie likwidacji Gminnego Zarządu Edukacji w Brzeszczach

 • DZ. URZ. 2011.586.672715.12.2011

  uchwała nr XIII/134/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. 2011.586.672615.12.2011

  uchwała nr XIII/132/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zlecenia realizacji zadania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeszczach

 • DZ. URZ. 2011.586.672515.12.2011

  uchwała nr XIII/131/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach

 • DZ. URZ. 2011.582.658213.12.2011

  uchwała nr XIII/125/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.582.658113.12.2011

  uchwała nr XIII/124/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jej poboru

 • DZ. URZ. 2011.582.658013.12.2011

  uchwała nr XIII/123/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty i wynagrodzenia inkasenta

 • DZ. URZ. 2011.582.657913.12.2011

  uchwała nr XIII/122/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. 2011.582.657813.12.2011

  uchwała nr XIII/121/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2011.582.657713.12.2011

  uchwała nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i poboru podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenia inkasentów

 • DZ. URZ. 2011.582.657613.12.2011

  uchwała nr XIII/119/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego i podatku leśnego przez inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów

 • DZ. URZ. 2011.582.657513.12.2011

  uchwała nr XIII/118/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2011.512.50574.11.2011

  uchwała nr X/97/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/256/05 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze

 • DZ. URZ. 2011.503.490527.10.2011

  uchwała nr XI/108/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.503.490427.10.2011

  uchwała nr X/86/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2011

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.