Logowanie

Rada Miejska w Wolbromiu - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2011.461.443729.9.2011

  uchwała nr XIV/69/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmieny budżetu gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.445.424619.9.2011

  uchwała nr X/43/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 10 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Wolbromiu Uchwały Nr IX/42/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Wolbromiu.

 • DZ. URZ. 2011.386.34145.8.2011

  uchwała nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie: zmiany treści uchwały Nr XII/50/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, ustalenia wysokości diet sołtysom oraz ustalenia zasad zwrotu sołtysom kosztów podróży służbowych.

 • DZ. URZ. 2011.386.34135.8.2011

  uchwała nr XIII/65/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011


 • DZ. URZ. 2011.386.34125.8.2011

  uchwała nr XIII/63/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.379.33671.8.2011

  uchwała nr XII/55/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolbrom.

 • DZ. URZ. 2011.379.33661.8.2011

  uchwała nr XII/49/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 • DZ. URZ. 2011.379.33651.8.2011

  uchwała nr X/44/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 10 maja 2011r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

 • DZ. URZ. 2011.368.315625.7.2011

  uchwała nr XII/53/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.368.315525.7.2011

  uchwała nr XII/50/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, ustalenia wysokości diet sołtysom oraz ustalenia zasad zwrotu sołtysom kosztów podróży służbowych.

 • DZ. URZ. 2011.342.28466.7.2011

  uchwała nr XI/48/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.342.28456.7.2011

  uchwała nr IX/41/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.342.28446.7.2011

  uchwała nr VIII/38/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.342.28436.7.2011

  uchwała nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany treści Uchwały Nr V/21/2011 - Uchwała Budżetowa Gminy Wolbrom na rok 2011 - Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2011r. w zakresie Tabeli Nr 2 i Tabeli Nr 2a

 • DZ. URZ. 2011.342.28386.7.2011

  uchwała nr V/21/2011- Uchwała Budżetowa Gminy Wolbrom na rok 2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.294.24573.6.2011

  uchwała nr IX/42/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Wolbromiu.

 • DZ. URZ. 2011.87.70025.2.2011

  uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wolbrom.

 • DZ. URZ. 2011.87.69925.2.2011

  uchwała nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska w Wolbromiu.

 • DZ. URZ. 2011.31.26225.1.2011

  uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2011.31.26125.1.2011

  uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany wzorów formularzy do celów podatkowych określonych w Uchwale Nr XII/89/07 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 października 2007r.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.