Logowanie

Rada Miejska w Wolbromiu - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2011.31.26025.1.2011

  uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2010.661.55019.12.2010

  uchwała nr XLIX/409/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany wzorów formularzy do celów podatkowych określonych w Uchwale Nr XII/89/07 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 października 2007r.

 • DZ. URZ. 2010.661.55009.12.2010

  uchwała nr XLIX/408/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2010.661.54999.12.2010

  uchwała nr XLIX/407/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010


 • DZ. URZ. 2010.661.54989.12.2010

  uchwała nr XLIX/405/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.661.54979.12.2010

  uchwała nr XLIX/404/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.638.52183.12.2010

  uchwała nr XLVIII/401/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Wolbrom.

 • DZ. URZ. 2010.638.52173.12.2010

  uchwała nr XLVIII/399/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

 • DZ. URZ. 2010.638.52163.12.2010

  uchwała nr XLVIII/398/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XLIII/351/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wolbrom oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. 2010.638.52153.12.2010

  uchwała nr XLVIII/397/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany treści załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XLVI/385/10 z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010 oraz załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XLVII/387/10 z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2010.638.52143.12.2010

  uchwała nr XLVIII/396/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.543.408020.10.2010

  uchwala nr XLVIII/393/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Wolbrom na lata 2010 - 2014"

 • DZ. URZ. 2010.480.360917.9.2010

  uchwała nr XLVII/387/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.465.348610.9.2010

  uchwała nr XLVI/385/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.465.348510.9.2010

  uchwała nr XLVI/382/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.403.28769.8.2010

  uchwała nr XLIV/360/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2010.397.28165.8.2010

  uchwała nr XLV/377/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.397.28155.8.2010

  uchwała nr XLV/374/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.397.28145.8.2010

  uchwała nr XLV/368/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolbromiu.

 • DZ. URZ. 2010.397.28135.8.2010

  uchwała nr XLV/365/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia Króla Jana III Sobieskiego Gimnazjum w Dłużcu

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.