Logowanie

Rada Powiatu Kościerskiego - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2011.111.23208.9.2011

  uchwała nr IX/70/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany siedziby Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie.

 • DZ. URZ. 2011.111.23198.9.2011

  uchwała nr IX/67/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. 2011.88.181821.7.2011

  uchwała nr VII/53/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 25 marca 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.76.160824.6.2011

  uchwała nr VI/48/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.


 • DZ. URZ. 2011.53.122311.5.2011

  uchwała nr V/37/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 25 marca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Kościerskiego, udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Kościerskiego i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. 2011.53.122211.5.2011

  uchwała nr V/34/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu.

 • DZ. URZ. 2011.33.72928.3.2011

  uchwała nr III/23/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kościerskiego

 • DZ. URZ. 2010.167.347229.12.2010

  uchwała nr LIV/56/2010 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. 2010.133.25832.11.2010

  uchwała nr LII/46/2010 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2003 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kościerskiego.

 • DZ. URZ. 2010.72.116617.5.2010

  uchwała nr XLVII/21/2010 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przyjęcia ?Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościerskiego na lata 2010-2013?.

 • DZ. URZ. 2010.45.79830.3.2010

  uchwała nr XLIV/81/2009 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogolnodostępnych na terenie Powiatu Kościerskiego.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.