Logowanie

Rada Gminy Łodygowice - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.33549.8.2012

  uchwała nr XVII/184/2012 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.33539.8.2012

  uchwała nr XVII/181/2012 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.275611.7.2012

  uchwała nr XVI/159/2012 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.10937.3.2012

  uchwała nr XIV/133/2012 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu im. Ottona Klobusa w Łodygowicach


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.6636.2.2012

  uchwała nr XIII/123/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym im. Ottona Klobusa w Łodygowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.32719.1.2012

  uchwała nr XIII/124/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łodygowice na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.16813.1.2012

  uchwała nr XII/113/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łodygowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.16713.1.2012

  uchwała nr XII/110/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łodygowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.16613.1.2012

  uchwała nr XII/107/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Pietrzykowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.323.56421.12.2011

  uchwała nr XI/90/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 października 2011r. w sprawie nadania Statutów Sołectw w Gminie Łodygowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.312.53615.12.2011

  uchwała nr XII/103/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.312.53615.12.2011

  uchwała nr XII/102/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.312.53615.12.2011

  uchwała nr XII/101/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.312.53615.12.2011

  uchwała nr XII/100/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.312.53615.12.2011

  uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.276.46222.11.2011

  uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą " Gminna Biblioteka Publiczna w Łodygowicach "

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.39430.9.2011

  uchwała nr IX/73/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XL/360/10 z dnia 8 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Łodygowice na okręgi wyborcze i obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.3103.8.2011

  uchwała nr VII/62/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/347/10 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad poboru opłaty miejscowej, zmienionej uchwałą nr XL/357/2010 Rady Gminy Łodygowice z dnia 06 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/347/10 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasady poboru opłaty miejscowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.148.27612.7.2011

  uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Łodygowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.148.27612.7.2011

  uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Bierna

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.