Logowanie

Rada Gminy Cewice - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.217228.6.2012

  uchwała nr XVI/134/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice.

 • DZ. URZ. 2012.217128.6.2012

  uchwała nr XV/124/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cewice

 • DZ. URZ. 2012.217028.6.2012

  uchwała nr XV/123/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. 2012.216928.6.2012

  uchwała nr XIV/114/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody


 • DZ. URZ. 2012.153027.4.2012

  uchwała nr XIV/113/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2012.152927.4.2012

  uchwała nr XIV/112/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cewice na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.152827.4.2012

  uchwała nr XIV/109/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury w Cewicach

 • DZ. URZ. 2012.119127.3.2012

  uchwała nr XIII/104/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi nr 1323G

 • DZ. URZ. 2012.119027.3.2012

  uchwała nr XIII/99/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/79/11 Rady Gminy Cewice z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2012.8605.3.2012

  uchwała nr XII/90/11 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.62513.2.2012

  uchwała nr XII/96/11 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Cewice w 2012r."

 • DZ. URZ. 2011.172.398921.12.2011

  uchwała nr XI/83/11 Rady Gminy Cewice z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.172.398821.12.2011

  uchwała nr XI/82/11 Rady Gminy Cewice z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie wsi Maszewo Lęborskie.

 • DZ. URZ. 2011.168.371315.12.2011

  uchwała nr XI/79/11 Rady Gminy Cewice z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2011.168.371215.12.2011

  uchwała nr XI/78/11 Rady Gminy Cewice z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/74/07 Rady Gminy Cewice z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. 2011.168.371115.12.2011

  uchwała nr XI/77/11 Rady Gminy Cewice z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2011.168.371015.12.2011

  uchwała nr XI/76/11 Rady Gminy Cewice z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2011.168.370915.12.2011

  uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Cewice z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2011.168.370815.12.2011

  uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy Cewice z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.168.370715.12.2011

  uchwała nr XI/73/11 Rady Gminy Cewice z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane