Logowanie

Rada Gminy Chąśno - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XVII/74/2012 Rady Gminy Chąśno z dnia (...)2.5.2012

  uchwała nr XVII/74/2012 Rady Gminy Chąśno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Chąśno za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

 • uchwała nr XV/62/2012 Rady Gminy Chąśno z dnia 24 (...)27.3.2012

  uchwała nr XV/62/2012 Rady Gminy Chąśno z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

 • uchwała nr XV/63/2012 Rady Gminy Chąśno z dnia 24 (...)9.3.2012

  uchwała nr XV/63/2012 Rady Gminy Chąśno z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gmina Chąśno, fragment wsi Błędów

 • uchwała nr XIII/56/11 Rady Gminy Chąśno z dnia 16 (...)31.1.2012

  uchwała nr XIII/56/11 Rady Gminy Chąśno z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


 • uchwała nr XIII/55/11 Rady Gminy Chąśno z dnia 16 (...)31.1.2012

  uchwała nr XIII/55/11 Rady Gminy Chąśno z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Chąśno

 • uchwała nr XII/49/11 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 (...)15.12.2011

  uchwała nr XII/49/11 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

 • uchwała nr XII/48/11 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 (...)15.12.2011

  uchwała nr XII/48/11 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XII/47/11 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 (...)15.12.2011

  uchwała nr XII/47/11 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

 • uchwała nr XI/42/2011 Rady Gminy Chąśno z dnia 22 (...)20.10.2011

  uchwała nr XI/42/2011 Rady Gminy Chąśno z dnia 22 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • uchwała nr XI/44/2011 Rady Gminy Chąśno z dnia 22 (...)7.10.2011

  uchwała nr XI/44/2011 Rady Gminy Chąśno z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gmina Chąśno, fragment wsi Mastki

 • uchwała nr IX/35/2011 Rady Gminy Chąśno z dnia 29 (...)25.8.2011

  uchwała nr IX/35/2011 Rady Gminy Chąśno z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chąśnie

 • uchwała nr IX/36/2011 Rady Gminy Chąśno z dnia 29 (...)5.8.2011

  uchwała nr IX/36/2011 Rady Gminy Chąśno z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów

 • uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Chąśno z dnia 23 (...)31.5.2011

  uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Chąśno z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok

 • uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Chąśno z dnia 23 (...)11.4.2011

  uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Chąśno z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/13/2011 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań publicznych

 • uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 (...)11.4.2011

  uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań publicznych

 • uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 (...)14.3.2011

  uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Chąśno

 • uchwała nr XXXVII/182/10 Rady Gminy Chąśno z dnia (...)17.12.2010

  uchwała nr XXXVII/182/10 Rady Gminy Chąśno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów/odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Chąśno?

 • uchwała nr XXXVI/177/10 Rady Gminy Chąśno z dnia (...)14.12.2010

  uchwała nr XXXVI/177/10 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

 • uchwała nr XXXVI/176/10 Rady Gminy Chąśno z dnia (...)14.12.2010

  uchwała nr XXXVI/176/10 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XXXVI/175/10 Rady Gminy Chąśno z dnia (...)14.12.2010

  uchwała nr XXXVI/175/10 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.