Logowanie

Rada Gminy Cmolas - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.12705.6.2012

  uchwała nr XVI/95/12 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 13 marca 2012r. w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Cmolas oraz ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.90718.4.2012

  uchwała nr XVI/96/12 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 13 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cmolas na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.74828.3.2012

  uchwała nr XVI/90/12 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 13 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.74728.3.2012

  uchwała nr XV/86/12 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2012


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.11423.1.2012

  porozumienie Rady Gminy w Cmolasie zawarte dnia 22 grudnia 2011r. pomiędzy: Gminą Cmolas a Gminą Kolbuszowa w sprawie powierzenia częściowej realizacji zadania własnego Gminy Cmolas i przyjęcia od Gminy Kolbuszowa częściowej realizacji zadania własnego Gminy Kolbuszowa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.29693.12.2011

  uchwała nr XIII/67/11 Rady Gminy Cmolas z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w gminie Cmolas

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.29683.12.2011

  uchwała nr XIII/66/11 Rady Gminy Cmolas z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.134.277713.12.2010

  uchwała nr XLVI/311/10 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.48.12998.7.2009

  uchwała nr XXVI/179/08 Rady Gminy Cmolas z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Cmolas na 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.63317.4.2009

  uchwała nr XXIX/208/09 Rady Gminy Cmolas z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.63217.4.2009

  uchwała nr XXIX/200/09 Rady Gminy Cmolas z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Cmolas

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.16912.2.2009

  uchwała nr XXVI/180/08 Rady Gminy Cmolas z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistycznuie usługi opiekuńcze zapewniane w miejscu zamieszkania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.