Logowanie

Rada Gminy Czarna - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.176322.8.2012

  uchwała nr XXII/209/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Czarna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.176222.8.2012

  uchwała nr XXII/204/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Czarna stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr XLIV/464/2010 z dnia 29 października 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.176122.8.2012

  uchwała nr XXII/203/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Czarna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.176022.8.2012

  uchwała nr XXII/202/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/179/2012 w sprawie ustalenia lokalizacji Tymczasowego Targowiska Gminnego w Czarnej


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.172116.8.2012

  uchwała nr XXIX/204/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie podziału gminy Czarna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.162926.7.2012

  uchwała nr XXVIII/203/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/320/05 Rady Gminy Czarna z dnia 29.03.2005 roku w sprawie chwalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie Gminy Czarna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.160019.7.2012

  uchwała nr XXI/200/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.15229.7.2012

  uchwała nr XXVIII/202/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/210/2004 Rady Gminy Czarna z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.138822.6.2012

  obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Czarna z dnia 22 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.138022.6.2012

  uchwała nr XXVII/185/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/243/2004 Rady Gminy w Czarnej z dnia 30 lipca 2004 roku, w sprawie ustalenia na terenie gminy sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.137922.6.2012

  uchwała nr XX/182/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 22 maja 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Czarna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.135719.6.2012

  uchwała nr XX/180/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.131612.6.2012

  uchwała nr XX/179/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 22 maja 2012r. w sprawie ustalenia lokalizacji Tymczasowego Targowiska Gminnego w Czarnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.122125.5.2012

  uchwała nr XXVII/188/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia ?REGULAMINU PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA USUWANIE i UTYLIZACJĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST POCHODZACYCH Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z TERENU GMINY CZARNA?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10869.5.2012

  uchwała nr XXVI/177/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarna .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.102230.4.2012

  uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego wyznaczonego dla złoża kruszywa naturalnego ?Medynia Łańcucka ? Czarna?, w miejscowości Medynia Łańcucka i miejscowości Czarna, Gmina Czarna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.92619.4.2012

  uchwała nr XIX/167/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.87213.4.2012

  uchwała nr XIX/171/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.87113.4.2012

  uchwała nr XIX/165/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.38720.2.2012

  uchwała nr XVII/147/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Czarna liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa )

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.