Logowanie

Rada Gminy Istebna - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.345216.8.2012

  uchwała nr XVIII/160/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/197/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Istebna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.32878.8.2012

  uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.17947.5.2012

  uchwała nr XV/144/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 20 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/159/2000 Rady Gminy w Istebnej z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Istebnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.17937.5.2012

  uchwała nr XIV/124/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/159/2000 Rady Gminy w Istebnej z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Istebnej


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.175324.4.2012

  uchwała nr XIV/123/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Istebna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.98824.2.2012

  uchwała nr XIII/96/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.98724.2.2012

  uchwała nr XIII/95/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.31219.1.2012

  uchwała nr XIII/92/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.329.58128.12.2011

  uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XII/73/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011r.w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2012 oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.329.58128.12.2011

  uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych , opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.320.55720.12.2011

  uchwała nr XII/71/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie wspomagania ze środków budżetowych Gminy Istebna realizacji grupowych urządzeń zaopatrzenia w wodę

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.47630.11.2011

  uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości , rolny i leśny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.47630.11.2011

  uchwała nr XII/75/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.47630.11.2011

  uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.47630.11.2011

  uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2012 oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.284.47530.11.2011

  uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.261.4363.11.2011

  uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 %alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.144.2696.7.2011

  uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszary w rejonie przysiółków Kubalonka, Olecki, Leszczyna, Tartak, Olza, pod Złotym Groniem, Dzielec, Szymcze, Suszki, Jasnowice, Beskid w Istebnej, przysiółków Czerchla, Klimki, Stańki, Bestwiny, Łupienie w Jaworzynce, przysiółków Bukowina, Legiery, Gronik w Koniakowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.100.18916.5.2011

  uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia udzielane w wymiarze przekraczającym ten czas w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Istebna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.98.185712.5.2011

  uchwała nr V/16/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie ustanowienia nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych zasad przyznawania tej nagrody

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.