Logowanie

Rada Gminy Kleszczów - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.27163.9.2012

  uchwała nr XXIV/206/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Kleszczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów, i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.269531.8.2012

  uchwała nr XXIV/205/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kleszczów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.264628.8.2012

  uchwała nr XXV/211/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • uchwała nr XXI/196/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)29.6.2012

  uchwała nr XXI/196/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/133/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Kleszczów


 • uchwała nr XX/193/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)22.5.2012

  uchwała nr XX/193/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania

 • uchwała nr XX/192/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)22.5.2012

  uchwała nr XX/192/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz z placów zabaw położonych na terenie Gminy Kleszczów

 • uchwała nr XIX/179/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)14.5.2012

  uchwała nr XIX/179/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nadającej nazwy ulic w Rogowcu

 • uchwała nr XIX/177/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)10.5.2012

  uchwała nr XIX/177/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów

 • uchwała nr XIX/182/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)9.5.2012

  uchwała nr XIX/182/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za dokonanie wpisu do "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych"

 • uchwała nr XVI/163/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)18.4.2012

  uchwała nr XVI/163/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczów na 2012 rok

 • uchwała nr XVIII/166/2012 Rady Gminy Kleszczów z (...)30.3.2012

  uchwała nr XVIII/166/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie

 • uchwała nr XV/158/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)5.3.2012

  uchwała nr XV/158/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/112/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczów

 • uchwała nr XV/155/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)23.2.2012

  uchwała nr XV/155/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie

 • uchwała nr XIV/149/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)23.1.2012

  uchwała nr XIV/149/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłków okresowych i celowych

 • uchwała nr XIV/147/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)23.1.2012

  uchwała nr XIV/147/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • uchwała nr XIV/146/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)23.1.2012

  uchwała nr XIV/146/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kleszczów w latach 2012-2016

 • uchwała nr XIII/133/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)20.1.2012

  uchwała nr XIII/133/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Kleszczów

 • uchwała nr XIV/151/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)17.12.2011

  uchwała nr XIV/151/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/137/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XIII/139/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)8.12.2011

  uchwała nr XIII/139/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XIII/138/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia (...)8.12.2011

  uchwała nr XIII/138/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.