Logowanie

Rada Gminy Koszyce - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.39369.8.2012

  uchwała nr X/110/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze

 • DZ. URZ. 2012.39359.8.2012

  uchwała nr X/109/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Koszyce

 • DZ. URZ. 2012.39349.8.2012

  uchwała nr X/111/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Gminy Koszyce z zakresu wspierania rodziny

 • DZ. URZ. 2012.38422.8.2012

  uchwała nr X/107/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok


 • DZ. URZ. 2012.19037.5.2012

  uchwała nr IX/104/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 20 marca 2012r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Koszyce

 • DZ. URZ. 2012.19027.5.2012

  uchwała nr IX/99/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 20 marca 2012r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.19017.5.2012

  uchwała nr IX/98/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zmiany w uchwale Nr III/35/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce

 • DZ. URZ. 2012.136827.3.2012

  uchwała nr IX/91/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.133227.3.2012

  uchwała nr VIII/82/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Koszyce na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.95.1.2012

  uchwała nr VIII/90/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr VII/71/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. 2012.85.1.2012

  uchwała nr VIII/86/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2012.75.1.2012

  uchwała nr VIII/84/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.594.699617.12.2011

  uchwała nr VII/78/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad organizowania pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.

 • DZ. URZ. 2011.586.674915.12.2011

  uchwała nr VII/77/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany w uchwale Nr III/35/2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce.

 • DZ. URZ. 2011.586.674815.12.2011

  uchwała nr VII/73/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

 • DZ. URZ. 2011.571.62918.12.2011

  uchwała nr VII/72/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Koszyce

 • DZ. URZ. 2011.571.62908.12.2011

  uchwała nr VII/71/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. 2011.571.62898.12.2011

  uchwała nr VII/70/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2011.571.62888.12.2011

  uchwała nr VII/69/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2011.571.62878.12.2011

  uchwała nr VII/68/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.