Logowanie

Rada Gminy Lyski - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.289719.7.2012

  uchwała nr RG.0007.41.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Lyski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.280716.7.2012

  uchwała nr RG.0007.42.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lyski oraz warunków i sposobu korzystania z tych obiektów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.205116.5.2012

  uchwała nr RG.0007.21.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Lyski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.18399.5.2012

  uchwała nr RG.0007.19.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 29 marca 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzieleniu dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.138828.3.2012

  uchwała nr RG.0007.11.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy Gminy Lyski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.138728.3.2012

  uchwała nr RG.0007.10.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy Gminy Lyski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.51326.1.2012

  uchwała nr RG.0007.100.2011 Rady Gminy Lyski z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.309.52615.12.2011

  uchwała nr RG.0007.98.2011 Rady Gminy Lyski z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lyski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.309.52615.12.2011

  uchwała nr RG.0007.97.2011 Rady Gminy Lyski z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.309.52615.12.2011

  uchwała nr RG.0007.96.2011 Rady Gminy Lyski z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.309.52615.12.2011

  uchwała nr RG.0007.95.2011 Rady Gminy Lyski z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.309.52615.12.2011

  uchwała nr RG.0007.94.2011 Rady Gminy Lyski z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.269.44515.11.2011

  uchwała nr RG.0007.87.2011 Rady Gminy Lyski z dnia 24 października 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lyski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.246.41111.10.2011

  uchwała nr RG.0007.72.2011 Rady Gminy Lyski z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru w formie inkasa, podatków rolnego, leśnego od nieruchomości i opłaty od posiadania psa, powołania inkasentów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.246.41111.10.2011

  uchwała nr RG.0007.71.2011 Rady Gminy Lyski z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wzoru formularza do poboru podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.246.41011.10.2011

  uchwała nr RG.0007.70.2011 Rady Gminy Lyski z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.246.41011.10.2011

  uchwała nr RG.0007.64.2011 Rady Gminy Lyski z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lyski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.238.3995.10.2011

  uchwała nr RG.0007.73.2011 Rady Gminy Lyski z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Lyski odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.155.29021.7.2011

  uchwała nr RG.0007.55.2011 Rady Gminy Lyski z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Żytna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.155.29021.7.2011

  uchwała nr RG.0007.54.2011 Rady Gminy Lyski z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Zwonowice

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.