Logowanie

Rada Gminy Ojrzeń - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.597217.8.2012

  uchwała nr XX/117/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, dla których gmina Ojrzeń jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.489521.6.2012

  uchwała nr XVII/91/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 125, położonej w obrębie wsi Kałki gm. Ojrzeń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.329411.4.2012

  uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ojrzeń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.329311.4.2012

  uchwała nr XVII/97/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola w Ojrzeniu wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu oraz rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.329211.4.2012

  uchwała nr XVII/95/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu opłat za przewozy komunikacją lokalną

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.329111.4.2012

  uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Ojrzeń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.329011.4.2012

  uchwała nr XVII/89/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowego zasobem gminy na lata 2012 ? 2017 i zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.154520.2.2012

  uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miejscowości Ojrzeń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8161.2.2012

  uchwała nr XIV/75/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Ojrzeń na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.808717.12.2011

  uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 16 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XII/65/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.808617.12.2011

  uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.772116.12.2011

  uchwała nr XII/66/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.772016.12.2011

  uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.771916.12.2011

  uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.771816.12.2011

  uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.61.198021.4.2011

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.61.197921.4.2011

  uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.220.757830.12.2010

  uchwała nr LII/243/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ojrzeń i jednostkom podległym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.730524.12.2010

  uchwała nr LVI/267/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 6 października 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.730424.12.2010

  uchwała nr LIV/251/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Ojrzeń

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.