Logowanie

Rada Gminy Podgórzyn - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XX/136/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia (...)13.8.2012

  uchwała nr XX/136/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ścięgny w Gminie Podgórzyn ? obszar planistyczny ?A?

 • uchwała nr XX/141/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia (...)8.8.2012

  uchwała nr XX/141/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu byłej fabryki papieru w Miłkowie

 • uchwała nr XX/139/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia (...)8.8.2012

  uchwała nr XX/139/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na granicy obrębów Ścięgny i Miłków w Gminie Podgórzyn

 • uchwała nr XX/138/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia (...)8.8.2012

  uchwała nr XX/138/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach Sosnówka i Marczyce w gminie Podgórzyn


 • uchwała nr XX/137/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia (...)8.8.2012

  uchwała nr XX/137/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 2, 5/28, 5/31 dr (część), 14dr (część), 15w (część), 33, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37, 38, 304/2 (część), 308/1dr, 308/2dr i 309dr (część) w obrębie Staniszów w Gminie Podgórzyn

 • uchwała nr XX/135/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia (...)8.8.2012

  uchwała nr XX/135/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Staniszów w Gminie Podgórzyn

 • uchwała nr XX/140/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia (...)23.7.2012

  uchwała nr XX/140/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze powiatowej nr 2741D w Miłkowie

 • uchwała nr XXI/161/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia (...)10.7.2012

  uchwała nr XXI/161/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • uchwała nr XXI/165/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia (...)9.7.2012

  uchwała nr XXI/165/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia zniżek godzin dydaktycznych dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Podgórzyn oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów zatrudnionych w tych jednostkach

 • uchwała nr XXI/164/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia (...)6.7.2012

  uchwała nr XXI/164/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28.04.2009r. Nr XXXVIII/340/09 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Podgórzyn oraz wykazu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i pedagogów szkolnych

 • uchwała nr XVII/115/11 Rady Gminy Podgórzyn z dnia (...)15.6.2012

  uchwała nr XVII/115/11 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Podgórzyn na rok 2012

 • uchwała nr XX/146/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia (...)18.5.2012

  uchwała nr XX/146/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miłków

 • uchwała nr XX/145/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia (...)18.5.2012

  uchwała nr XX/145/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Staniszów.

 • uchwała nr XX/144/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia (...)18.5.2012

  uchwała nr XX/144/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Podgórzyn.

 • uchwała nr XV/111/11 Rady Gminy Podgórzyn z dnia (...)16.12.2011

  uchwała nr XV/111/11 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/96/11 z dnia 14 listopada 2011 Rady Gminy Podgórzyn w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XIV/97/11 Rady Gminy Podgórzyn z dnia (...)8.12.2011

  uchwała nr XIV/97/11 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XIV/96/11 Rady Gminy Podgórzyn z dnia (...)8.12.2011

  uchwała nr XIV/96/11 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XIV/105/11 Rady Gminy Podgórzyn z dnia (...)29.11.2011

  uchwała nr XIV/105/11 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Podgórzyn nr 0150-XVIII/139/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 90, poz. 1082 z 28 marca 2008 r.)

 • uchwała nr XII/88/2011 Rady Gminy Podgórzyn z dnia (...)6.10.2011

  uchwała nr XII/88/2011 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 21 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Podgórzyn

 • uchwała nr XI/80/11 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 29 (...)9.9.2011

  uchwała nr XI/80/11 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.