Logowanie

Rada Gminy Powidz - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.316416.7.2012

  uchwała nr XXII/121/12 Rady Gminy Powidz z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach etatu obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.29642.7.2012

  uchwała nr XXI/110/12 Rady Gminy Powidz z dnia 31 maja 2012r. w sprawie regulaminu przyznawania i cofania okresowych stypendiów sportowych oraz przyznawania wyróżnień i wyróżnień z nagrodą za osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.278021.6.2012

  uchwała nr XXI/113/12 Rady Gminy Powidz z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.217410.5.2012

  uchwała nr XIX/104/12 Rady Gminy Powidz z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Powidz


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.217310.5.2012

  uchwała nr XIX/103/12 Rady Gminy Powidz z dnia 29 marca 2012r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Powidz w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.107.181020.4.2011

  uchwała nr NR VI/20/11 Rady Gminy Powidz z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.7.17817.1.2011

  uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Powidz z dnia 17 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla celów podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.7.17717.1.2011

  uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Powidz z dnia 17 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.