Logowanie

Rada Gminy Rędziny - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.99424.2.2012

  uchwała nr XXIII/81/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny, zasad pobierania tych opłat oraz dodatkowych warunków zawiązanych z opłatami za przedszkole

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.95722.2.2012

  uchwała nr XXIII/75/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rędziny na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.22216.1.2012

  uchwała nr XIX/61/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/39/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.329.58228.12.2011

  uchwała nr XIX / 65 / 2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/84/2008 Rady Gminy Rędziny z dnia 4 grudnia 2008r.w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Rędziny na rok 2009


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.54516.12.2011

  uchwała nr XIX / 68 / 2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.54516.12.2011

  uchwała nr XIX / 67 / 2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.54516.12.2011

  uchwała nr XIX / 66 / 2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały nr 66/XXX/2001 Rady Gminy Rędziny z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie: zwolnienia z podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.54516.12.2011

  uchwała nr XIX / 64 / 2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rędziny na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.54516.12.2011

  uchwała nr XIX/63/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.54516.12.2011

  uchwała nr XIX/62/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.39530.9.2011

  uchwała nr XV/49/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 61/XXII/2000 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.182.34219.8.2011

  uchwała nr XII/42/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwie ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.33517.8.2011

  uchwała nr XII/39/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.3113.8.2011

  uchwała nr XII/41/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rędziny pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.148.27712.7.2011

  uchwała nr X/34/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 31 maja 2011r. w sprawie nadania nazwie ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.148.27712.7.2011

  uchwała nr X/33/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 31 maja 2011r. w sprawie nadania nazwie ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.148.27712.7.2011

  uchwała nr X/32/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 31 maja 2011r. w sprawie nadania nazwie ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.148.27712.7.2011

  uchwała nr 31/X/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 31 maja 2011r. w sprawie nadania nazwie ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.148.27712.7.2011

  uchwała nr X/30/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 31 maja 2011r. w sprawie nadania nazwie ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.148.27712.7.2011

  uchwała nr NR X/29/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 31 maja 2011r. w sprawie nadania nazwie ulicy

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.