Logowanie

Rada Gminy Rudnik - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.31532.8.2012

  uchwała nr XIX/138/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.31291.8.2012

  uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik

 • uchwała nr XXI/66/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 21 (...)30.7.2012

  uchwała nr XXI/66/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 • uchwała nr XX/64/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 24 (...)30.7.2012

  uchwała nr XX/64/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 24 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.250119.6.2012

  uchwała nr XIX/144/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Rudnik

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.250019.6.2012

  uchwała nr XIX/143/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

 • uchwała nr XIX/54/2102 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 (...)4.6.2012

  uchwała nr XIX/54/2102 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.18539.5.2012

  uchwała nr XVII/125/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudnik na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.115312.3.2012

  uchwała nr XVI/121/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, biorących udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.85815.2.2012

  uchwała nr XIII/97/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.58831.1.2012

  uchwała nr XIV/108/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.46124.1.2012

  uchwała nr XIV/113/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.11.2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.37620.1.2012

  uchwała nr XIII/98/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.37520.1.2012

  uchwała nr XIII/96/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku

 • uchwała nr XIV/38/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 17 (...)13.1.2012

  uchwała nr XIV/38/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • uchwała nr XIV/37/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 17 (...)11.1.2012

  uchwała nr XIV/37/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • uchwała nr XIV/34/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 17 (...)11.1.2012

  uchwała nr XIV/34/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rudnik na 2012 rok

 • uchwała nr XIV/35/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 17 (...)11.1.2012

  uchwała nr XIV/35/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2012 rok

 • uchwała nr XIV/36/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 17 (...)11.1.2012

  uchwała nr XIV/36/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.308.52315.12.2011

  uchwała nr XIII/99/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad poboru i wysokości opłaty targowej

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.