Logowanie

Rada Gminy Somianka - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.592016.8.2012

  uchwała nr XLI/213/09 Rady Gminy Somianka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.549923.7.2012

  uchwała nr XXIII/128/12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.549823.7.2012

  uchwała nr XXIII/127/12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu gminy Somianka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.549723.7.2012

  uchwała nr XXIII/123/12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.442229.5.2012

  uchwała nr XXII N/119/12 Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia wyróżnienia herbem gminy Somianka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.442129.5.2012

  uchwała nr XXII N/118/12 Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Somianka w latach 2012-2016?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.345018.4.2012

  uchwała nr XX/112/12 Rady Gminy Somianka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego Gminy Somianka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.344918.4.2012

  uchwała nr XX/111/12 Rady Gminy Somianka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.276716.3.2012

  uchwała nr XXXV/164/09 Rady Gminy Somianka z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVIII/129/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Somianka na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.20832.3.2012

  uchwała nr XXXIV N/163/09 Rady Gminy Somianka z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXVIII/129/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Somianka na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.173922.2.2012

  uchwała nr XXVII/126/08 Rady Gminy Somianka z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmianw uchwale nr XIV/67/07 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Gminy Somianka na rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37119.1.2012

  uchwała nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Somianka na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.231.738714.12.2011

  uchwała nr XVN/86/11 Rady Gminy Somianka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o gruntach i lasach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.665730.11.2011

  uchwała nr XIV/85/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o gruntach i lasach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.665630.11.2011

  uchwała nr XIV/84/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.665530.11.2011

  uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.665430.11.2011

  uchwała nr XIV/82/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.665330.11.2011

  uchwała nr XIV/81/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.665230.11.2011

  uchwała nr XIV/80/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.665130.11.2011

  uchwała nr XIV/79/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXV/142/2005 Rady Gminy Somianka z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Somianka

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.