Logowanie

Rada Gminy Sulęczyno - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.25933.8.2012

  uchwała nr XXVIII/226/2010 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 13 października 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku w Gminie Sulęczyno.

 • DZ. URZ. 2012.25923.8.2012

  uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29 grudnia 2010r. zmianiająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku w Gminie Sulęczyno.

 • DZ. URZ. 2012.257327.7.2012

  uchwała nr XV/128/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.243916.7.2012

  uchwała nr XV/137/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2012


 • DZ. URZ. 2012.23349.7.2012

  uchwała nr XV/135/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli oraz nauczycielom pełniącym obowiązki w ich zastępstwie.

 • DZ. URZ. 2012.22996.7.2012

  uchwała nr XV/132/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Sulęczyno.

 • DZ. URZ. 2012.22936.7.2012

  uchwała nr XV/129/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulęczyno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.19465.6.2012

  uchwała nr XIV/124/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Sulęczyno, gmina Sulęczyno ? działka nr 3183/10

 • DZ. URZ. 2012.190231.5.2012

  uchwała nr XIV/126/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 25 maja 2012r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie.

 • DZ. URZ. 2012.176521.5.2012

  uchwała nr XIII/114/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sulęczyno.

 • DZ. URZ. 2012.176018.5.2012

  uchwała nr XIII/117/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 24 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.135211.4.2012

  uchwała nr XII/111/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 22 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.13035.4.2012

  uchwała nr XII/94/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęczyno.

 • DZ. URZ. 2012.122529.3.2012

  uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.110016.3.2012

  uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.9077.3.2012

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sulęczyno.

 • DZ. URZ. 2012.64013.2.2012

  uchwała nr XI/86/2011 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2012.63913.2.2012

  uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zdunowice, gmina Sulęczyno

 • DZ. URZ. 2012.61210.2.2012

  uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku w Gminie Sulęczyno.

 • DZ. URZ. 2012.61110.2.2012

  uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Borek, gmina Sulęczyno

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.