Logowanie

Rada Gminy Wiżajny - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.216320.7.2012

  uchwała nr XIX/84/12 Rady Gminy Wiżajny z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.185625.6.2012

  uchwała nr XVIII/80/12 Rady Gminy Wiżajny z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.185525.6.2012

  uchwała nr XVII/77/12 Rady Gminy Wiżajny z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.185425.6.2012

  uchwała nr XVI/72/12 Rady Gminy Wiżajny z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.126123.4.2012

  uchwała nr XV/69/12 Rady Gminy Wiżajny z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.10411.1.2012

  uchwała nr XIII/57/11 Rady Gminy Wiżajny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.302.312.12.2011

  uchwała nr XIII/61/11 Rady Gminy Wiżajny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.302.312.12.2011

  uchwała nr XIII/60/11 Rady Gminy Wiżajny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.302.312.12.2011

  uchwała nr XIII/59/11 Rady Gminy Wiżajny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.302.312.12.2011

  uchwała nr XIII/58/11 Rady Gminy Wiżajny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.281.323.11.2011

  uchwała nr XII/53/11 Rady Gminy Wiżajny z dnia 19 października 2011r. w sprawie ustalenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.280.322.11.2011

  uchwała nr XII/51/11 Rady Gminy Wiżajny z dnia 19 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.241.228.9.2011

  uchwała nr XI/49/11 Rady Gminy Wiżajny z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.224.28.9.2011

  uchwała nr X/46/11 Rady Gminy Wiżajny z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.186.214.7.2011

  uchwała nr IX/39/11 Rady Gminy Wiżajny z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.157.13.6.2011

  uchwała nr VIII/32/11 Rady Gminy Wiżajny z dnia 6 maja 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiżajny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.155.131.5.2011

  uchwała nr VIII/31/11 Rady Gminy Wiżajny z dnia 6 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.142.118.5.2011

  uchwała nr VI/21/11 Rady Gminy Wiżajny z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.128.15.5.2011

  uchwała nr VII/29/11 Rady Gminy Wiżajny z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.128.15.5.2011

  uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Wiżajny z dnia 22 marca 2011r. w sprawie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.