Logowanie

Rada Gminy Wieliszew - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.605128.8.2012

  uchwała nr XXII/211/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Komornica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.605028.8.2012

  uchwała nr XXII/208/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Wieliszew.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.604928.8.2012

  uchwała nr XXII/207/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.531113.7.2012

  uchwała nr XXI/200/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: nadania nazwy osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Janówek Pierwszy


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.531013.7.2012

  uchwała nr XXI/196/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wieliszew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.530913.7.2012

  uchwała nr XXI/195/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.530813.7.2012

  uchwała nr XXI/194/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Wieliszew.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.530713.7.2012

  uchwała nr XXI/193/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawietygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających, logopedów, reedukatorów, terapeutów, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieliszew .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.530613.7.2012

  uchwała nr XXI/192/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.431223.5.2012

  uchwała nr XX/184/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Skrzeszew

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.431123.5.2012

  uchwała nr XX/183/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kałuszyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.431023.5.2012

  uchwała nr XX/182/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowosci Olszewnica Stara

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.430923.5.2012

  uchwała nr XX/181/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawieokreślenia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w Gminie Wieliszew.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.402014.5.2012

  uchwała nr XIX/163/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 marca 2012r. zmieniająca uchwałę nr XIV/120/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.327010.4.2012

  uchwała nr XXXIII/296/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.196028.2.2012

  uchwała nr 222/XXVII/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.181624.2.2012

  uchwała nr 218/XXV/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.173222.2.2012

  uchwała nr XXIX/237/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.161321.2.2012

  uchwała nr 208/XXV/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.130315.2.2012

  uchwała nr XVIII/157/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Skrzeszew

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.