Logowanie

Rada Gminy Zagnańsk - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.238427.8.2012

  uchwała nr 31/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii gminnej oraz ustalenia przbiegu drogi "ciag ulicy Dęba Bartka i ulicy Bartkowe Wzgórze" położonej na terenie gminy Zagnańsk

 • DZ. URZ. 2012.237222.8.2012

  uchwała nr 74/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi ?Siodła ? Jaworze - Chrusty? położonej na terenie gminy Zagnańsk

 • DZ. URZ. 2012.237122.8.2012

  uchwała nr 70/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.191928.6.2012

  uchwała nr 65/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok


 • DZ. URZ. 2012.191828.6.2012

  uchwała nr 57/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.191728.6.2012

  uchwała nr 39/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.184721.6.2012

  uchwała nr 52/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zagnańsk

 • DZ. URZ. 2012.184621.6.2012

  uchwała nr 46/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku

 • DZ. URZ. 2012.184521.6.2012

  uchwała nr 41/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie Zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Zagnańsk

 • DZ. URZ. 2012.183320.6.2012

  uchwała nr 27/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.181318.6.2012

  uchwała nr 62/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 10 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 35/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.

 • DZ. URZ. 2012.177513.6.2012

  uchwała nr 53/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 55/2006 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 5 czerwca 2006 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru obowiązkowych godzin zajęć realizowanych w różnym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. 2012.177413.6.2012

  uchwała nr 35/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2012r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. 2012.177313.6.2012

  uchwała nr 34/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2012r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagnańsk w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.177213.6.2012

  uchwała nr 28/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zagnańsk przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

 • DZ. URZ. 2012.16975.6.2012

  uchwała nr 54/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 92/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Zagnańsk zmienionej uchwałą nr 6/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.16965.6.2012

  uchwała nr 42/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 19/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Nr 8 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk

 • DZ. URZ. 2012.112512.4.2012

  uchwała nr 2/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.112412.4.2012

  uchwała nr 122/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.92022.3.2012

  uchwała nr 25/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 45/2004 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 25 czerwca 2004 roku dotyczącej uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku (zmienionej Uchwałami Rady Gminy Zagnańsk Nr 46/2005 z dnia 24.08.2005r., Nr 92/2008 z dnia 26.08.2008r., Nr 34/2009 z dnia 27.04.2009r., Nr 72/2009 z dnia 27.08.2009r.)

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.