Logowanie

Rada Gminy i Miasta Raszków - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.367928.8.2012

  uchwała nr XVII/130/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie: zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.335124.7.2012

  uchwała nr XVI/120/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.335024.7.2012

  uchwała nr XVI/117/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszkowie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania uczniom pomocy materialnej  o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.334624.7.2012

  uchwała nr XVI/118/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Raszków.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.309710.7.2012

  uchwała nr XIV/104/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali użytkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.177413.4.2012

  uchwała nr XIII/103/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetowych Gminy i Miasta Raszków do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Raszków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.7796.2.2012

  uchwała nr XI/90/2011 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1235.1.2012

  uchwała nr X/83/2011 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.323.536030.11.2011

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.323.535930.11.2011

  uchwała nr IX/74/2011 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.323.535830.11.2011

  uchwała nr IX/73/2011 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.323.535730.11.2011

  uchwała nr IX/72/2011 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.323.535630.11.2011

  uchwała nr IX/71/2011 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.323.535530.11.2011

  uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.238.38415.9.2011

  uchwała nr VII/59/2011 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: ustanowienia herbu i flagi Gminy i Miasta Raszków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.218.342211.8.2011

  uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Raszków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.215.33695.8.2011

  uchwała nr VI/52/2011 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Raszków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.215.33685.8.2011

  uchwała nr VI/45/2011 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/105/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Raszków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.285522.6.2011

  uchwała nr V/38/2011 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 20 maja 2011r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetowych Gminy i Miasta Raszków do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Raszków"

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.124.20279.5.2011

  uchwała nr IV/29/2011 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali użytkowych.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.