Logowanie

Rada Gminy w Rudzie Malenieckiej - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.207018.7.2012

  uchwała nr V/32/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/17/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka oraz zamieszkałych na terenie Gminy Ruda Maleniecka.

 • DZ. URZ. 2012.206918.7.2012

  uchwała nr V/27/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.206818.7.2012

  uchwała nr V/26/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Malenieckiej.

 • DZ. URZ. 2012.176812.6.2012

  uchwała nr IV/20/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 12 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.


 • DZ. URZ. 2012.175412.6.2012

  uchwała nr III/12/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.175312.6.2012

  uchwała nr II/4/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.158128.5.2012

  uchwała nr III/17/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka oraz zamieszkałych na terenie Gminy Ruda Maleniecka.

 • DZ. URZ. 2012.158028.5.2012

  uchwała nr III/8/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ruda Maleniecka w 2012r.?

 • DZ. URZ. 2012.157928.5.2012

  uchwała nr III/6/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy w Rudzie Malenieckiej.

 • DZ. URZ. 2012.154625.5.2012

  uchwała nr III/10/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/47/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej  z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ruda Maleniecka

 • DZ. URZ. 2012.98028.3.2012

  uchwała nr I/1/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.92723.3.2012

  uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Lipie podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Rudzie Malenieckiej wchodzącej w skład Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej.

 • DZ. URZ. 2012.67029.2.2012

  uchwała nr IX/74/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.56216.2.2012

  uchwała nr IX/77/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.519.1.2012

  uchwała nr VIII/61/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.509.1.2012

  uchwała nr VIII/59/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ruda Maleniecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.499.1.2012

  uchwała nr VII/63/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rudzie Malenieckiej.

 • DZ. URZ. 2012.489.1.2012

  uchwała nr VII/61/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II /16//2007 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 26 marca 2007 r.  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ruda Maleniecka.

 • DZ. URZ. 2012.479.1.2012

  uchwała nr VII/55/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.302.360614.12.2011

  uchwała nr VIII/71/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości.

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.