Logowanie

Rada Miasta Braniewa - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.606.5.2010

  uchwała nr XXXIII/207/09 Rady Miasta Braniewa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.2023.2.2010

  uchwała nr XXXIII/210/09 Rady Miasta Braniewa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Miasta Braniewa

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.1922.2.2010

  uchwała nr XXXIII/209/09 Rady Miasta Braniewa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu dla miasta Braniewa.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.14.1.2010

  uchwała nr XXXIII/208/09 Rady Miasta Braniewa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/234/93 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych pow. 4,5% alkoholu.


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.4.8.1.2010

  uchwała nr XXXII/198/09 Rady Miasta Braniewa z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Braniewa.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.