Logowanie

Rada Miasta Ełku - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2020.7.2012

  uchwała nr XX.184.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2012.7.2012

  uchwała nr XXI.195.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2012.7.2012

  uchwała nr XX.179.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ?Ełk ? Śródmieście?.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1815.6.2012

  uchwała nr XIX.167.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego ?EŁK-SKLEJKI? oraz w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego ?EŁK-SKLEJKI II?


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1516.5.2012

  uchwała nr XIX.175.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w latach 2012 - 2016

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1516.5.2012

  uchwała nr XIX.170.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1516.5.2012

  uchwała nr XIX.169.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1516.5.2012

  uchwała nr XIX.166.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 24 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/139/03 z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1324.4.2012

  uchwała nr XVIII.163.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.113.4.2012

  uchwała nr XVII.150.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności i określenia sposobów jej poboru.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1127.3.2012

  uchwała nr XVII.151.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej w Ełku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1126.3.2012

  uchwała nr XVII.160.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenie granic obwodów gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1126.3.2012

  uchwała nr XVII.159.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenie granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1126.3.2012

  uchwała nr XVII.158.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.7921.2.2012

  uchwała nr XV.133.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.4831.1.2012

  uchwała nr XIV.129.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.4831.1.2012

  uchwała nr XIV.128.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1818.1.2012

  uchwała nr XIII.121.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku .

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1818.1.2012

  uchwała nr XIII.120.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1818.1.2012

  uchwała nr XIII.119.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.