Logowanie

Rada Miasta Gdyni - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.247717.7.2012

  uchwała nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.

 • DZ. URZ. 2012.247317.7.2012

  uchwała nr XXI/436/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.247117.7.2012

  uchwała nr XXI/429/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/1057/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 4 Gdyni .

 • DZ. URZ. 2012.247017.7.2012

  uchwała nr XXI/428/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/1058/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 5 Gdyni .


 • DZ. URZ. 2012.246917.7.2012

  uchwała nr XXI/426/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr IV/83/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 7 Gdyni .

 • DZ. URZ. 2012.246517.7.2012

  uchwała nr XXI/433/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.246417.7.2012

  uchwała nr XXI/408/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. 2012.246317.7.2012

  uchwała nr XXI/400/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.245917.7.2012

  uchwała nr XXI/435/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/356/12 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2012 roku w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.245817.7.2012

  uchwała nr XXI/434/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.245617.7.2012

  uchwała nr XXI/427/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/1085/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2006r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 6 Gdyni .

 • DZ. URZ. 2012.244816.7.2012

  uchwała nr XXI/425/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr III/35/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 8 w Gdyni .

 • DZ. URZ. 2012.244716.7.2012

  uchwała nr XXI/424/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/1055/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 Gdyni .

 • DZ. URZ. 2012.22093.7.2012

  uchwała nr XX/380/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.209218.6.2012

  uchwała nr XX/393/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.209118.6.2012

  uchwała nr XX/392/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.209018.6.2012

  uchwała nr XX/384/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2012.187728.5.2012

  uchwała nr XVIII/335/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Karwiny w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Strzelców

 • DZ. URZ. 2012.181323.5.2012

  uchwała nr XIX/362/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.180621.5.2012

  uchwała nr XIX/366/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/64/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego ?Dziadka? w Gdyni.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.