Logowanie

Rada Miasta Konina - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.364122.8.2012

  uchwała nr 421 Rady Miasta Konina z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 248 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.364022.8.2012

  uchwała nr 414 Rady Miasta Konina z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.360920.8.2012

  uchwała nr 365 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zasad określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innej kadry kierowniczej oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.317116.7.2012

  uchwała nr 398 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury ? Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.317016.7.2012

  uchwała nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.316916.7.2012

  uchwała nr 394 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału miasta Konina na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.316816.7.2012

  uchwała nr 390 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 248 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.316716.7.2012

  uchwała nr 389 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału obszaru gminy Konin na sektory

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.316616.7.2012

  uchwała nr 388 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.30354.7.2012

  uchwała nr 367 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Konin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.30264.7.2012

  uchwała nr 384 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 246 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.29973.7.2012

  uchwała nr 366 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.29963.7.2012

  uchwała nr 361 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina ? Chorzeń III

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.29903.7.2012

  uchwała nr 360 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina ? w rejonie skrzyżowania ulic Poznańska - Kleczewska

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.29893.7.2012

  uchwała nr 359 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Paderewskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.29883.7.2012

  uchwała nr 358 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina ? w rejonie ulic Taczanowskiego - Sadowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.24411.6.2012

  uchwała nr 352 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz ich dzierżawców

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.24401.6.2012

  uchwała nr 349 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Europejskiej - Piłsudskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.241529.5.2012

  uchwała nr 350 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Piaskowej i Świerkowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.237823.5.2012

  uchwała nr 337 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.