Logowanie

Rada Miasta Krakowa - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.42383.9.2012

  uchwała nr LII/677/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krakowie z siedzibą przy ul. Lubomirskiego 21 i włączenia go do Zespołu Szkól Specjalnych nr 10 w Krakowie z siedzibą przy ul. Lubomirskiego 21 oraz w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkól Specjalnych nr 10 w Krakowie na Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie.

 • DZ. URZ. 2012.38873.8.2012

  uchwała nr LII/709/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie.

 • DZ. URZ. 2012.38863.8.2012

  uchwała nr LII/701/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.

 • DZ. URZ. 2012.38853.8.2012

  uchwała nr LII/699/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.


 • DZ. URZ. 2012.38843.8.2012

  uchwała nr LII/698/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 • DZ. URZ. 2012.38833.8.2012

  uchwała nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków.

 • DZ. URZ. 2012.38823.8.2012

  uchwała nr LII/696/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat z późn. zm.

 • DZ. URZ. 2012.38813.8.2012

  uchwała nr LII/691/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania w całości lub części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. 2012.38803.8.2012

  uchwała nr LII/682/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury.

 • DZ. URZ. 2012.38793.8.2012

  uchwała nr LII/681/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany nazwy Teatru Lalki, Maski i Aktora ?Groteska? oraz nadania statutów miejskim instytucjom kultury.

 • DZ. URZ. 2012.38783.8.2012

  uchwała nr LII/680/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie dostosowania aktów o utworzeniu instytucji kultury pn.: Teatr Lalki, Maski i Aktora ?Groteska?, Teatr ?Bagatela? im. Tadeusza Boya - Żeleńskiego, Teatr Ludowy, Capella Cracoviensis, Orkiestra Stołecznego ? Królewskiego Miasta Krakowa ?Sinfonietta Cracovia?, Teatr KTO, Teatr ?Łaźnia Nowa? oraz Balet Dworski ?Cracovia Danza?, do wymogów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 • DZ. URZ. 2012.38773.8.2012

  uchwała nr LII/678/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.

 • DZ. URZ. 2012.38612.8.2012

  uchwała nr LII/706/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany nazwy Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej dla Dzieci Dyslektycznych w Krakowie, ul. św. Gertrudy 2, na Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno ? Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie ul. św. Gertrudy 2.

 • DZ. URZ. 2012.38602.8.2012

  uchwała nr LII/711/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg z późn. zm.

 • DZ. URZ. 2012.365224.7.2012

  uchwała nr LII/688/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Żabiniec - Południe?.

 • DZ. URZ. 2012.365124.7.2012

  uchwała nr LII/687/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?II Kampus AGH?

 • DZ. URZ. 2012.357720.7.2012

  uchwała nr LII/689/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?rejon ulicy Pachońskiego?.

 • DZ. URZ. 2012.345217.7.2012

  uchwała nr L/662/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/228/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października 1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 • DZ. URZ. 2012.345117.7.2012

  uchwała nr L/661/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/242/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczek przez Gminę Miejską Kraków na remonty budynków stanowiących własność, współwłasność osób fizycznych i osób prawnych, nie będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych oraz uchwały nr XLII/400/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wspierania remontów przez wyrażenie zgody przez Gminę Miejską Kraków na udzielanie pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.

 • DZ. URZ. 2012.345017.7.2012

  uchwała nr L/654/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych i zespołów szkół.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.