Logowanie

Rada Miasta Poręba - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.249719.6.2012

  uchwała nr XVII/128/12 Rady Miasta Poręba z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poręba na lata 2012-2016

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.208017.5.2012

  uchwała nr XVI/120/12 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2012r. Uchwaław sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.92020.2.2012

  uchwała nr XIV/113/12 Rady Miasta Poręba z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.52126.1.2012

  uchwała nr XIII/101/11 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2012 rok


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.17813.1.2012

  uchwała nr XIII/104/11 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany do Uchwały Rady Miasta Poręba Nr XI/86/11 z dnia 25 października 2011r. w sprawie maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.17713.1.2012

  uchwała nr XI/86/11 Rady Miasta Poręba z dnia 25 października 2011r. w sprawie maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.315.1.2012

  uchwała nr XIII/102/11 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/11 Rady Miasta Poręba z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.57023.12.2011

  uchwała nr XI/87/11 Rady Miasta Poręba z dnia 25 października 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.308.52215.12.2011

  uchwała nr XII/95/11 Rady Miasta Poręba z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.308.52215.12.2011

  uchwała nr XII/94/11 Rady Miasta Poręba z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.308.52215.12.2011

  uchwała nr XII/93/11 Rady Miasta Poręba z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.308.52215.12.2011

  uchwała nr XII/92/11 Rady Miasta Poręba z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.308.52215.12.2011

  uchwała nr XII/91/11 Rady Miasta Poręba z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.308.52215.12.2011

  uchwała nr XII/90/11 Rady Miasta Poręba z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.308.52215.12.2011

  uchwała nr XII/89/11 Rady Miasta Poręba z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Poręba

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.225.38527.9.2011

  uchwała nr X/78/11 Rady Miasta Poręba z dnia 6 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poręba Nr L/331/10 z dnia 5 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Poręba

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.225.38527.9.2011

  uchwała nr X/77/11 Rady Miasta Poręba z dnia 6 września 2011r. w sprawie zmiany załączników do Uchwały Nr II/17/06 Rady Miasta Poręba z dnia 04 grudnia 2006r. sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.29222.7.2011

  uchwała nr VIII/65/11 Rady Miasta Poręba z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do ?Rejestru żłobków i klubów dziecięcych?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.29222.7.2011

  uchwała nr VIII/64/11 Rady Miasta Poręba z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poręba

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.89.167428.4.2011

  uchwała nr VI/46/11 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji, z budżetu gminy Poręba, osobom fizycznym, które dokonają likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest na swoich nieruchomościach na terenie miasta Poręba

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.