Logowanie

Rada Miasta Rawa Mazowiecka - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.258122.8.2012

  uchwała nr XVIII/142/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 • uchwała nr XVIII/141/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka (...)13.8.2012

  uchwała nr XVIII/141/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Rawa Mazowiecka

 • uchwała nr XV/119/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z (...)14.3.2012

  uchwała nr XV/119/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta Rawa Mazowiecka działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • uchwała nr XV/118/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z (...)14.3.2012

  uchwała nr XV/118/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta


 • uchwała nr XIV/104/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka (...)12.3.2012

  uchwała nr XIV/104/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r.

 • uchwała nr XIV/97/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z (...)22.2.2012

  uchwała nr XIV/97/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Kolejowej i Murarskiej, Jeżowskiej, Kazimierza Wielkiego i St. Batorego, Zamkowa Wola, Browarnej, Przemysłowej i Krakowskiej, Warszawskiej i Ziemowita, Al. Konstytucji 3 Maja i Polnej, Przemysłowej, Al. Konstytucji 3 Maja i Południowej, Zwolińskiego i Solidarności, Tomaszowskiej i Słodowej, Osada Dolna, Katowickiej i Dolnej, Tomaszowskiej, Katowickiej i Wyzwolenia, Katowickiej i H. Sienkiewicza, Katowickiej (przy granicy wsi Chrusty), Księże Domki (przy zbiorniku Dolna), Księże Domki (przy granicy z wsią Boguszyce)

 • uchwała nr XIV/102/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka (...)21.2.2012

  uchwała nr XIV/102/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obszar położony w rejonie ulicy Księże Domki i zbiornika Tatar

 • uchwała nr XIV/98/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z (...)21.2.2012

  uchwała nr XIV/98/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Orzeszkowej

 • uchwała nr XIV/101/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka (...)20.2.2012

  uchwała nr XIV/101/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Jerozolimskiej i Białej, Zamkowej i Krzywe Koło, Polnej

 • uchwała nr XIV/100/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka (...)14.2.2012

  uchwała nr XIV/100/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Osada Dolna

 • uchwała nr XIV/99/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z (...)14.2.2012

  uchwała nr XIV/99/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ulicy Białej

 • uchwała nr XIV/108/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka (...)31.1.2012

  uchwała nr XIV/108/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych zawodnikom, osiągającym wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz ich wysokości

 • uchwała nr XII/90/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z (...)27.12.2011

  uchwała nr XII/90/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka

 • uchwała nr XII/89/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z (...)27.12.2011

  uchwała nr XII/89/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradców zawodowych

 • uchwała nr XIII/96/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka (...)15.12.2011

  uchwała nr XIII/96/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości.

 • uchwała nr XIII/95/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka (...)15.12.2011

  uchwała nr XIII/95/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XII/92/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z (...)15.12.2011

  uchwała nr XII/92/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XII/91/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z (...)15.12.2011

  uchwała nr XII/91/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr IX/77/2011 Rady Miasta Rawa Mazowiecka (...)28.9.2011

  uchwała nr IX/77/2011 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • uchwała nr IX/72/2011 Rady Miasta Rawa Mazowiecka (...)28.9.2011

  uchwała nr IX/72/2011 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Rawa Mazowiecka

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.