Logowanie

Rada Miasta Rzeszowa - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.176823.8.2012

  uchwała nr XXXIII/651/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16837.8.2012

  uchwała nr XXXV/697/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 221/7/2011 ? część 1, Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004 ?Przybyszówka - Kantorówka?-1  przy ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16696.8.2012

  uchwała nr XXXV/693/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 171/10/2008 przy ulicy Sportowej w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.160923.7.2012

  uchwała nr XXXIV/662/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.159519.7.2012

  uchwała nr XXXV/711/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie zmiany granic osiedli Słocina, Zalesie i Mieszka I.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.159419.7.2012

  uchwała nr XXXV/707/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 10 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.159319.7.2012

  uchwała nr XXXV/689/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.159219.7.2012

  uchwała nr XXXV/688/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.154311.7.2012

  uchwała nr XXXIV/664/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego-1 w Rzeszowie ? 1 w części dotyczącej terenów: 1MW-7MW oraz części terenów: 3ZPz i 5KDD.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.146429.6.2012

  uchwała nr XXXIII/649/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 220/6/2011 terenu pod drogę publiczną zbiorczą na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.136620.6.2012

  uchwała nr XXXIII/637/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Rzeszowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.132313.6.2012

  uchwała nr XXXIII/655/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwały Rady Miasta Rzeszowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.132213.6.2012

  uchwała nr XXXIII/635/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.132113.6.2012

  uchwała nr XXXIII/636/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa ? w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej oraz uprawnień do zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.119021.5.2012

  uchwała nr XXXII/624/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 131/2/2006 przy ul. Olbrachta w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.118418.5.2012

  uchwała nr XXXII/620/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.117417.5.2012

  uchwała nr XXXII/623/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 202/14/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 51/2/2002 przy Rynku Starego Miasta między kamienicami nr 19 i nr 24 w Rzeszowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.114214.5.2012

  uchwała nr XXX/570/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 192/4/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 ?Wzgórza staroniwskie? przy al. W. Witosa w Rzeszowie w części, oznaczonej na rysunku planu konturem od 1 do 35, dla terenów 15MN, 1MN/U, 2MN/U

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.114114.5.2012

  uchwała nr XXX/569/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 203/15/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 ?Wzgórza staroniwskie? przy al. W. Witosa w Rzeszowie w części, oznaczonej na rysunku planu konturem od 1 do 35

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10477.5.2012

  uchwała nr XXXII/596/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej oraz uprawnień do zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszów

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.