Logowanie

Rada Miasta Wejherowa - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.271224.8.2012

  uchwała nr VIk/XXI/261/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały Nr Vk/XIV/141/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych przez Gminę Miasta Wejherowo na rzecz najemców, zmienionej uchwałami Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XXXII/335/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2009 r., Nr Vk/XXXIX/433/2009 z dnia 28 września 2009 r.,   Nr Vk/XLII/468/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r., Nr Vk/XLIV/496/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r., Nr Vk/L/542/2010 z dnia 26 października 2010 r.

 • DZ. URZ. 2012.271124.8.2012

  uchwała nr VIk/XXI/263/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały Nr Vk/XVIII/189/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2008-2012, zmienionej uchwałami Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XXVI/263/2008 z dnia 23 września 2008 r., Nr Vk/XXXVI/403/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r., Nr VIk/X/126/2011 z dnia 27 września 2011 r., Nr VIk/XIII/171/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. i Nr VIk/XV/193/2012 z dnia 20 marca 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.26216.8.2012

  uchwała nr VIk/XX/257/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa ? w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jana, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego

 • DZ. URZ. 2012.254025.7.2012

  uchwała nr VIk/XX/254/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie reorganizacji zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie


 • DZ. URZ. 2012.253925.7.2012

  uchwała nr VIk/XX/258/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Wejherowa

 • DZ. URZ. 2012.252623.7.2012

  uchwała nr VIk/XX/255/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej - Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie

 • DZ. URZ. 2012.238711.7.2012

  uchwała nr VIk/XV/188/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego, a ul. Fenikowskiego

 • DZ. URZ. 2012.22665.7.2012

  uchwała nr VIk/XIX/244/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg w mieście Wejherowo  do kategorii dróg gminnych, ustalenia trasy ich przebiegu i nadania nazwy

 • DZ. URZ. 2012.22584.7.2012

  uchwała nr VIk/XIX/247/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów w szkołach i przedszkolu w zakresie realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli logopedów, pedagogów, psychologów, rehabilitantów i doradców zawodowych

 • DZ. URZ. 2012.22434.7.2012

  uchwała nr VIk/XIX/241/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Roszczynialskiego

 • DZ. URZ. 2012.22424.7.2012

  uchwała nr VIk/XIX/235/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Wejherowa dotyczących zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Wejherowo - Nanice część miasta

 • DZ. URZ. 2012.19221.6.2012

  uchwała nr VIk/XVI/224/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście ? część północna, w rejonie ulic 12 Marca, Wałowej, Judyckiego oraz rzeki Cedron

 • DZ. URZ. 2012.169414.5.2012

  uchwała nr VIk/XVI/218/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Wejherowa

 • DZ. URZ. 2012.169314.5.2012

  uchwała nr VIk/XVI/226/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Placowi Grunwaldzkiemu w Wejherowie nazwy "Plac Ofiar Piaśnicy"

 • DZ. URZ. 2012.134811.4.2012

  uchwała nr VIk/XV/187/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Kwiatowej

 • DZ. URZ. 2012.12784.4.2012

  uchwała nr VIk/XV/197/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie

 • DZ. URZ. 2012.12774.4.2012

  uchwała nr VIk/XV/196/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Wejherowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 • DZ. URZ. 2012.12764.4.2012

  uchwała nr VIk/XV/194/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012r. o zmianie uchwały Nr IVk/XIII/134/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2003 roku w sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie

 • DZ. URZ. 2012.12754.4.2012

  uchwała nr VIk/XV/193/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012r. o zmianie uchwały Nr Vk/XVIII/189/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2008-2012, zmienionej uchwałami Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XXVI/263/2008 z dnia 23 września 2008 r., Nr Vk/XXXVI/403/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r., Nr VIk/X/126/2011 z dnia 27 września 2011 r. i Nr VIk/XIII/171/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.12744.4.2012

  uchwała nr VIk/XV/198/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012r. o zmianie uchwały Nr IVk/XIX/251/2004 z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.